Výškové práce, maľovaná reklama, stavebná činnosť:

rekonštrukcia interiéru vstupnej haly rodinného domu (galéria# 1)
realizácia veľkoplošnej reklamy na silách betonárskej spoločnosti ZAPA v Prešove (galéria# 2)
realizácia veľkoplošnej reklamy na silách betonárskej spoločnosti ZAPA v Košiciach (galéria# 3)
realizácia veľkoplošnej reklamy na silách betonárskej spoločnosti ZAPA v Levoči (galéria# 4)
pílenie ťažkoprístupných stromov z vysokozdvižnej plošiny (galéria# 5)
pílenie stromov na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 6)
rekonštrukcia interiéru kaplnky v Košiciach (galéria# 7)
maľovanie a rekonštrukcia interiéru kostola na Kalvárii v Košiciach (galéria# 8)
realizácia výstavby komína plynového kotla vo Vranove (galéria# 9)
renovácia balkónových zábradlí obytného domu (galéria# 10)
pílenie stromu pomocou vysokozdvižného žeriavu (galéria# 11)
hlbkové čistenie studne (galéria# 12)
páličské a demolačné práce (galéria# 13)
maľovanie strechy rodinného domu (galéria# 14)
búracie a zbíjacie práce (galéria# 15)
betónovanie základov kremačnej pece (galéria# 16)
rekonštrukcia drevených lavíc (galéria# 17)
montáž solárnych kolektorov (galéria# 18)
maľovanie kancelárii a schodiska (galéria# 19)
náter fasády rodinného domu (galéria# 20)
tmelenie panelových špár (galéria# 21)
čistenie žľabov a zvodov (galéria# 22)
mikulášska nádielka (galéria# 23)
odpratávanie kalamitného snehu zo strechy budovy (galéria# 24)
postupné rezanie ťažkoprístupného stromu nad historickou kryptou (galéria# 25)
pílenie stromu na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 26)
pílenie stromu na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 27)
čistenie oceľového sila (galéria# 28)
oprava fasády v Kecerovciach (galéria# 29)
maľovanie panelového domu (sypaný panel) (galéria# 30)
tmelenie panelových špár v Sobranciach (galéria# 31)
zateplenie a výsprava štítovej steny (galéria# 32)
oprava fasády a náter strechy obytného domu (galéria# 33)
renovácia kolumbárií na verejnom cintoríne (galéria# 34)
čistenie studne (galéria# 35)