Výškové práce, ma¾ovaná reklama, stavebná èinnos:

rekonštrukcia interiéru vstupnej haly rodinného domu (galéria# 1)
realizácia ve¾koplošnej reklamy na silách betonárskej spoloènosti ZAPA v Prešove (galéria# 2)
realizácia ve¾koplošnej reklamy na silách betonárskej spoloènosti ZAPA v Košiciach (galéria# 3)
realizácia ve¾koplošnej reklamy na silách betonárskej spoloènosti ZAPA v Levoèi (galéria# 4)
pílenie ažkoprístupných stromov z vysokozdvižnej plošiny (galéria# 5)
pílenie stromov na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 6)
rekonštrukcia interiéru kaplnky v Košiciach (galéria# 7)
ma¾ovanie a rekonštrukcia interiéru kostola na Kalvárii v Košiciach (galéria# 8)
realizácia výstavby komína plynového kotla vo Vranove (galéria# 9)
renovácia balkónových zábradlí obytného domu (galéria# 10)
pílenie stromu pomocou vysokozdvižného žeriavu (galéria# 11)
hlbkové èistenie studne (galéria# 12)
pálièské a demolaèné práce (galéria# 13)
ma¾ovanie strechy rodinného domu (galéria# 14)
búracie a zbíjacie práce (galéria# 15)
betónovanie základov kremaènej pece (galéria# 16)
rekonštrukcia drevených lavíc (galéria# 17)
montáž solárnych kolektorov (galéria# 18)
ma¾ovanie kancelárii a schodiska (galéria# 19)
náter fasády rodinného domu (galéria# 20)
tmelenie panelových špár (galéria# 21)
èistenie ž¾abov a zvodov (galéria# 22)
mikulášska nádielka (galéria# 23)
odpratávanie kalamitného snehu zo strechy budovy (galéria# 24)
postupné rezanie ažkoprístupného stromu nad historickou kryptou (galéria# 25)
pílenie stromu na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 26)
pílenie stromu na zákazku pomocou horolezeckej techniky (galéria# 27)
èistenie oce¾ového sila (galéria# 28)
oprava fasády v Kecerovciach (galéria# 29)
ma¾ovanie panelového domu (sypaný panel) (galéria# 30)
tmelenie panelových špár v Sobranciach (galéria# 31)
zateplenie a výsprava štítovej steny (galéria# 32)
oprava fasády a náter strechy obytného domu (galéria# 33)
renovácia kolumbárií na verejnom cintoríne (galéria# 34)
èistenie studne (galéria# 35)