Firma XIVO Slovakia s.r.o sa špecializuje hlavne na druhy prác vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Ide hlavne o stavebnú èinnos, ma¾ovanie reklám a fasád budov a poskytovanie služieb v lesníctve. Podrobnejší rozpis jednotlivých druhov prác nájdete v sekcii èinnos.

Sekcia referencie zobrazuje galériu fotografií, ktoré vznikli pri realizácii jednotlivých projektov, výsledkom ktorých je spokojnos našich zákazníkov.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese xivoslovakia@xivoslovakia.sk, alebo navštívte sekciu kontakt.